Wicipedia:Y Caffi

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Coffi

Croeso i'r Caffi - y lle i chi drafod sut mae pethau'n gweithio yma, polisïau, a phroblemau technegol a gofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia, yn Gymraeg neu Saesneg. Mae llefydd defnyddiol yn cynnwys: y Ddesg Gyfeirio, y Ddesg Gymorth, y Tudalen Cymorth iaith a'r negesfwrdd gweinyddiaeth. Ceir rhestr o drafodaethau ar dudalennau sgwrs sy'n disgwyl ymateb yma: Wicipedia:Sgyrsiau cyfoes.

I ychwanegu cwestiwn, cliciwch yma i ddechrau pennawd newydd, a theipiwch eich neges. Cofiwch lofnodi'r neges drwy ychwanegu pedair sgwigl (tilde) (~~~~) ar y diwedd.Dileu statws gweinyddwyr Chwefror 2018[golygu cod y dudalen]

Dw i'n cynnig dileu statws ambell Weinyddwr nad yw wedi golygu ers dros flwyddyn yn y Wicipedia:Negesfwrdd gweinyddiaeth#Dileu statws gweinyddwyr Chwefror 2018. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:50, 19 Chwefror 2018 (UTC)

Gwerthuso'r prosiec iechyd[golygu cod y dudalen]

Wedi mwynhau cyfrannu i brosiect Iechyd.
A fydd cyfle i werthuso'r prosiect ar lein neu mewn cyfarfod cigfyd o gyfranwyr (neu'r ddau)?

Mae'r prosiect wedi codi nifer o gwestiynau!

Be di pwynt erthygl wicipedia?

  • Erthygl i'r boi ar y stryd cael hyd i wybodaeth pob dydd am iechyd yn y Gymraeg?
  • Erthygl gynhwysfawr sy'n gymorth i arbenigwr pwnc?
  • Wyn leiners, sy'n creu erthygl i gynyddu rhifau'r erthyglau wici yn unig?

Roedd yr erthyglau ar feddygon yn ddifyr. O ran hwyl mi droes tri ohonynt yn erthyglau go iawn yn weddol hawdd. Ond naw cant ohonynt o fewn wythnos i ddarfod y prosiect? Be am greu "prosiect" lle mae erthyglau data yn gychwyn prosiect can erthygl, efo'r prosiect yn un i lenwi erthyglau cyn pen mis?

Oes modd rhannu'r modd o greu erthygl data? Dwi ddim am greu erthyglau hurt fel rhai Cebuano a Swedeg, ond byddai gwybod sut i greu'r brawddegau cychwynnol o ddata yn help mawr i fy mhrosiect o greu erthygl am bob AS Cymreig. AlwynapHuw (sgwrs) 07:20, 27 Chwefror 2018 (UTC)

Cwestynau pwysig, sy'n trafod llawer mwy na'r prosiect iechyd. Fy nheimlad personol yw fod gwahanol erthyglau ar gyfer gwahanol fathau i ddarllenydd. Mae'r math o berson sy'n darllen yr erthygl ar asprin yn mynd i fod yn dra gwahanol i'r person sy'n darllen erthygl llawer mwy arbenigol. Ac mae angen y ddau! Weithiau gall y paragraff cntaf apelio at bawb, gyda dyfnder yn dilyn, os oes angen rhagor o wybodaeth. Amrywiaeth bia hi!
Ac mae angen erthyglau gyda dyfnder ac egin hefyd - cyn belled a bod mwy na dim ond un frawddeg cwta! Beth sydd wedi'i brofi dro ar ol tro ydy fod pobl yn fwy tebygol o ychwanegu at erthygl nag y mae nhw i ddechrau un o'r newydd.
Defnyddio data - ti awydd cyfarfod yn Llandudno i edrych ar hwn? A deud y gwir, ro'n i'n credu dy fod wedi defnyddio 'mail merge' i greu'r erthyglau ar bentrefi Llydaw? Ond yn fwy na dim - mae dy erthyglau fu'n rhan o Wici Iechyd yn wych iawn, ac yn cyfoethogi Wici mil gwaith yn fwy na mil o egin man! A bu Wici Iechyd hefyd yn llwyddiant mawr: diolch Jason a'r criw!!! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:37, 27 Chwefror 2018 (UTC)
Diolch Robin. Mi greais yr erthyglau am Lydaw trwy ddefnyddio Microsoft Exel wedi ei boblogi gyda gwybodaeth o erthyglau megis Communes of the Finistère department yn hytrach na thrwy ddefnyddio un o raglenni'r wici. Hoffi'r syniad o gael wers yn Llandudno ar sut i ddefnyddio data, gorau oll pe bai modd ei gynnal mewn llyfrgell neu ysgol er mwyn i griw dod yng nghyd i ddysgu sut mae gwneud. AlwynapHuw (sgwrs) 18:08, 27 Chwefror 2018 (UTC)

Erthyglau Cyffuriau[golygu cod y dudalen]

@AlwynapHuw, Lesbardd, Adam, John Jones, Dafyddt, Deb, Duncan Brown:@PelaDiTo, Deri Tomos, Sian EJ, Cell Danwydd, Ham II, Prosiect Wici Mon, Llywelyn2000:

Helo pawb,

Dyma fi'n profi erthyglau am gyffuriau. Hyn bydd y batsh olaf o erthyglau bot fel rhan o brosiect Wici Iechyd. Felly byddaf yn ddiolchgar iawn am eich sylwadau cyn i mi lwytho'r erthyglau i gyd (tua 900)


Diolch yn fawr iawn am eich help unwaith eto, a diolch i bawb sydd wedi cyfrannu i Brosiect Wici-Iechyd hyd yma. Mae nifer fawr o erthyglau holl bwysig wedi cael i gyhoeddi yn ystod y prosiect, a dwi'n siŵr bydd mwy cyn i'r prosiect dod i ben, diwedd y mis. Jason.nlw (sgwrs) 13:42, 7 Mawrth 2018 (UTC)

Dydy'r fformiwla gemegol ddim yn edrych yn glir iawn i mi.Lesbardd (sgwrs) 15:21, 7 Mawrth 2018 (UTC)
Gwych eto Jason.nlw, yr unig sylw yw bod y rhifau yn y fformiwla gemegol mor fach bod nhw'n anodd ei darllen AlwynapHuw (sgwrs) 19:51, 7 Mawrth 2018 (UTC)
Bendigedig! Tydw i ddim yn gweld problem Lesbardd ac Alwyn, gyda'r fformiwlau. Efallai gan fod gen i whopar o sgin! Run fain a mhen! Melys moes mwy! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 20:06, 7 Mawrth 2018 (UTC)
@Jason.nlw: Ti'n dweud mai dyma fydd y gyfres olaf o erthyglau i gael ei greu gan fot ar ran wici iechyd. Gai awgrymu un tro arall arni? Roedd yr erthyglau am feddygon, ar y cyfan, yn creu erthyglau am ddynion. Tybiwn fod hyn wedi effeithio ar y cydbwysedd a fu yma rhwng erthyglau am ddynion a merched. A oes modd newid y nodyn data yn y rhaglen bot am feddyg i un am nyrs (Q186360)? Byddai hyn yn debygol o greu ychydig gannoedd o erthyglau efo mwy o ferched na ddynion i ail wastatáu’r cydbwysedd. AlwynapHuw (sgwrs) 05:19, 8 Mawrth 2018 (UTC)
Alwyn - paid a phoeni am hyn, mae @Monsyn: (a minnau) wrthi'n paratoi 3,000+ o erthyglau ar wyddonwyr benywaidd - egin i'w dyfrio a'u datblygu ymhellach. Gobeithiwn uwchlwytho'r 100,000 ar y 27fed, yn y Llyfrgell Genedlaethol, neu cyn hynny. Croeso cynnes i bob un o'n golygyddion i ddod yno i ddathlu'r garreg filltir bwysig hon! Rhagor am hyn yn nes ymlaen gan Dafydd Tudur. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:16, 8 Mawrth 2018 (UTC)

Gwych Jason! Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:17, 8 Mawrth 2018 (UTC)

@Llywelyn2000, AlwynapHuw, Lesbardd, John Jones: Diolch yn fawr am yr adborth.
  • Fformiwla - Mae'n edrych yn eithaf clir i fi, ond efallai bod e'n ymddangos yn wahanol yn dibynnu ar eich Cyfrifiadur. Dw'i ddim yn credu bod llawer alla'i wneud. Yr unig opsiwn bydd newid C₉H₁₃NO₃ i C9H13NO3, sydd yn edrych yn waeth yn fy marn i.
  • cydbwysedd - Mae hyn yn bwynt digon teg Alwyn, a fi'n ymwybodol bod llawer mwy o dynion yn y data. Yn anffodus bydd gen i ddim digon o amser i greu set o erthyglau arall - mae lot o waith llaw yn mynd mewn i baratoi'r data, ond fel mae Robin yn dweud mai na 3000 o erthyglau am fenywod ar y ffordd felly dyle ni fod yn iawn. Fi hefyd yn ganolbwyntiau ar erthyglau am fenywod yn Golygathonau. Gyda llaw byddaf yn rhedeg Golygathon bach mewnol heddiw yn y Gen, bydd Golygathon Celf a Ffeministiaeth ym Machynlleth heno, ac wedyn dwi'n rhedeg golygathonau efo prifysgol Caerdydd fori a dydd Sadwrn, i ddathlu diwrnod menywod rhyngwladol, felly fi'n gobeithio daw nifer o erthyglau newydd am fenywod dros y dyddiau nesaf.

Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 10:17, 8 Mawrth 2018 (UTC)

Diolch Jason! Fformiwla: Mae opsiwn arall; efallai na fydd yn gyfleus iawn wrth gwrs. C₃₈H₆₉NO₁₃ i C38H69NO13. (Dw i'n defnyddio Safari ar Mac ac ar iPad, ac mae'r subysgrifau'n anodd eu gweld ar hyn o bryd.) --Craigysgafn (sgwrs) 11:18, 8 Mawrth 2018 (UTC)

@Jason.nlw: Mae 'na broblem efo nifer o'r erthyglau. Mae'n ymddangos bod cynnwys yr adrannau Defnydd meddygol wedi eu cam osod yn yr erthyglau anghywir. Er enghraifft roedd yr erthygl ar Isofflwran, sydd yn anesthetig, yn awgrymu ei fod yn cael ei ddefnyddio i drin acne. Mae'r erthygl ar Spectinomycin sydd yn wrthfiotig yn awgrymu ei ddefnydd at Status Asthmaticus ac ati. AlwynapHuw (sgwrs) 18:39, 8 Mawrth 2018 (UTC)

@AlwynapHuw, Llywelyn2000: Diolch yn fawr am tynnu fy sylw at hyn Alwyn. Mae hwn yn camgymeriad gwael a mae angen i mi datrys hwn asap. Robin: Fi mas o'r swyddfa tan dydd llun, felly tybed os oes modd i ti helpu? Mae angen defnyddio AWB i tynnu pob * o'r adran Defnydd Meddygol a mewnosod {{wikidata|property|linked|P2175|format=<li>%p</li>}}. Bydd hyn yn tynnu mewn y gwybodaeth cywir o Wikidata. Dyma engraifft. Mae'n edrych fel bod hyn yn effeithio pob un o'r erthyglau. Mae drwg da' fi am hyn. Jason.nlw (sgwrs) 19:55, 8 Mawrth 2018 (UTC)
Gallaf, fory, dim problem. Llygad barcud Alwyn! Llywelyn2000 (sgwrs) 20:17, 8 Mawrth 2018 (UTC)
@Jason.nlw, AlwynapHuw: Bydd angen dau gam. Dyma'r cam cyntaf - (gw. hefyd Methyprylon) sy'n golygu fod y wybodaeth ar y rhyngwyneb (y rhan gweladwy) yn gywir. Cam 2 fydd defnyddio AWB i dynnu'r hen destun a guddiwyd: Jason - gweidda os ti isio help i wneud hyn ee gelli ddefnyddio regex o fewn AWB. Gwirwch fod yr erthygl yma'n gywir a mi af ati i wneud y cyfan heddiw'r bore. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:40, 9 Mawrth 2018 (UTC)
@AlwynapHuw, Llywelyn2000: Diolch yn fawr iawn am eich help Robin. Dw'i ar y ffordd lawr i Caerdydd i rhedeg digwyddiadau efo'r Pryfysgol felly does gen i dim mynediad i AWB tan dydd Llun. Mae'r erthygl yn edrych yn iawm i mi. Cofion Jason.nlw (sgwrs) 09:33, 9 Mawrth 2018 (UTC)
@AlwynapHuw, Llywelyn2000, Dafyddt, Jason.nlw: Ar gais Mr Llywelyn, wele fy regex wedi'i gaboli'n lân ac yn barod i fynd ati! Gwirwch fy 6 neu 7 golygiad diweddaraf a rhowch yr oce plis! Sian EJ (sgwrs) 15:46, 9 Mawrth 2018 (UTC)
Diolch yn fawr Sian EJ! Mae'r erthyglau yn edrych yn iawn i mi. Diolch yn fawr am eich cymorth efo hyn! Jason.nlw (sgwrs) 15:52, 9 Mawrth 2018 (UTC)

Wedi beni! Sian EJ (sgwrs) 18:15, 9 Mawrth 2018 (UTC)

Gweinyddwyr: dilewyd statws 5[golygu cod y dudalen]

Un o brif bwrpas y statws 'Gweinyddwr' ar y Wici ydy rheoli fandaliaeth o ddydd i ddydd. Oherwydd nad ydyn nhw wedi bod yma i wneud hynny, yn ddiweddar, tynnwyd y statws yma oddi wrth: Paul-L, Defnyddiwr:Tigershrike, Defnyddiwr:Anatiomaros (ac fel Biwrocrat), Defnyddiwr:Rhyshuw1 a Defnyddiwr:Jim Carter. Mae angen i Defnyddiwr:Lloffiwr a Defnyddiwr:Llygadebrill olygu yn ystod y mis nesaf, neu byddwn yn dileu eu statws hwythau. Gallen nhw i gyd ailafael ynddi, wrth gwrs, unrhyw dro.

Mae'r drafodaeth am hyn i'w weld ar: Wicipedia:Negesfwrdd gweinyddiaeth#Dileu statws gweinyddwyr Chwefror 2018. Gallwch weld y rhestr o'r Gweinyddwyr presennol yn fama. Mae'r ddalen Wicipedia:Gweinyddwyr yn ehangu ar y swydd ond mae gwirioneddol angen ei diweddaru. Tydy Biwrocrat ddim yn gwneud dim mwy na Gweinyddwr, ar wahan ei bod yn medru Creu Gweinyddwyr, felly mae un yn ddigon ar bob wici.

Os oes gan rywun ddiddordeb gymryd yr awenau (a'r cyfrifoldeb enbyd!) fel Gweinyddwr, a wnewch chi adael fynegi hynny - yn fama - os gwelwch yn dda. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:21, 9 Mawrth 2018 (UTC)

Ga i gynnig Dafyddt ac AlwynapHuw os gwelwch yn dda. Mae'r ddau wrthi'n ddyddiol, bron, ac mae dafydd wedi gweithredu fel Gweinyddwr yn dileu fandaliaeth a chodio hefyd ers tro. A does neb fel Alwyn am wneud y manion pwysig a di-ddilch hynny, dydd ar ol dydd! O... a diolch i Llywelyn2000 am yr holl waith gyda hyn. Sian EJ (sgwrs) 11:52, 9 Mawrth 2018 (UTC)
@Dafyddt, AlwynapHuw: Cytuno gyda'r awgrymiadau! Golygyddion sydd wrthi o ddydd i ddydd sydd ei angen. Be da chi'n ddweud hogia? Cytuno? A byddai merch neu fenyw hefyd yn cadw'r glorian chydig llai unochrog! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:54, 13 Mawrth 2018 (UTC)
Oes na rywun arall sydd awydd swydd Gweinyddwr? Llywelyn2000 (sgwrs) 06:21, 16 Mawrth 2018 (UTC)
Nawr dwi'n gweld hwn ond dwi'n hapus i wneud, a dylwn i gynnig Sian EJ hefyd o ran rywun sy'n cadw golwg ar bethau ddydd i ddydd --Dafyddt (sgwrs) 20:07, 20 Mawrth 2018 (UTC)
Eilio John a Sian EJ!!! Dwylo saff iawn! Pe bai gen i'r amser mi gynigiwn fy hun, ond mae pethe'n anodd braidd (salwch fy mam). '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:08, 22 Mawrth 2018 (UTC)

Gan fod Dafyddt wedi derbyn, mi wna i droi ei statws i Weinyddwr ( allongyfarchiadau!) @Dafyddt, AlwynapHuw: - Alwyn? Mi gest dy enwebu; wyt ti'n derbyn? Llywelyn2000 (sgwrs) 07:54, 4 Ebrill 2018 (UTC)

@Llywelyn2000: Ydw AlwynapHuw (sgwrs) 14:33, 4 Ebrill 2018 (UTC)
Gwych. Mi adwai o ar agor am dridiau i wneud yn siwr fod pawb yn cael cyfle i ddweud eu dweud. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:03, 4 Ebrill 2018 (UTC)

Yes check.svg Cwblhawyd

@Dafyddt, AlwynapHuw: Mae'r galluoedd 'Gweinyddwr' wedi'i alluogi hogia! Mae gwirioneddol eich hangen a gwerthfawrogaf yr amser rydych yn ei roi i Wici! Pob hwyl arni! Llywelyn2000 (sgwrs) 21:24, 12 Ebrill 2018 (UTC)

Galicia 15 - 15 Challenge[golygu cod y dudalen]

Mapa de Galiza con bandeira.svg

Wikipedia:Galicia 15 - 15 Challenge is a public writing competition which will improve improve and translate this list of 15 really important articles into as many languages as possible. Everybody can help in any language to collaborate on writing and/or translating articles related to Galicia. To participate you just need to sign up here. Thank you very much.--Breogan2008 (sgwrs) 13:51, 12 Mawrth 2018 (UTC)

Opera[golygu cod y dudalen]

Rwy'n sgut am opera, ond prin yw'r gwybodaeth yma. Rwyf wedi ceisio gwella erthygl byr am opera yma trwy roi amlinelliad stori La traviata. Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn bodoli trwy nawdd Y Cynulliad a ffynonellau cyhoeddus eraill megis y Loteri. Mae ein cynnwys am operâu yn dueddol o fod yn wyn-leiners o eginon heb Egin Opera. Pob blwyddyn bydd yr Opera Cenedlaethol yn darparu rhaglenni dwyieithog ar gyfer perfformiadau yn Llandudno a Chaerdydd sy'n rhoi byr amlinelliad o stori'r opera yn y Gymraeg. Sut mae mynd ati i ofyn i'r WNO i ryddhau'r amlinelliadau i ni i wella ein erthyglau (ac i wella hysbys i'r WNO ar ein safwe)? AlwynapHuw (sgwrs) 05:35, 17 Mawrth 2018 (UTC)

Ewadd ia! Dyna i ti 3,000 o erthyglau ar blat! Efallai y gall Llywelyn2000, Dafyddt neu Adam ganfod database (cronfa ddata!) a wneith y tric? Neu - ffonia nhw yng Nghaerdydd a gofyn ar ran y gymuned. '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:10, 22 Mawrth 2018 (UTC)

Dathlu sefydlu 'Grŵp Defnyddwyr Cymuned Wicimedia Cymru'[golygu cod y dudalen]

Cyfarfod cynta'r grwp.

Wel mae popeth wedi mynd drwyddo a Sefydliad Wicimedia wedi rhoi sel eu bendith ar y grwp newydd!

I lansio'r grwp, fe'n gwahoddwyd i'r Llyfrgell Genedlaethol ar 27 Mawrth i ddechrau am 11 a gorffen erbyn 4 fan bellaf. Dewch a syniadau efo chi - sut gall y grwp ein cynorthwyo i ddatblygu Wicipedia a'i chwiorydd ymhellach? Symudom i fyny ger (neu ddau!) yn ystod y dair blynedd ddiwethaf, a'r gamp rwan fydd symud ger arall. Mae sel bendith Bwrdd Wikimedia UK wedi'i rhoi i'r Grwp newydd hwn hefyd, a bydd rhywfaint o gyllideb yn cael ei ddatganoli. Mae Dafydd Tudur am gadeirio - a thorri'r gacen yn unol a thraddodiad arferol Wici! Mae'r ddalen swyddogol ar Meta yn fama.

Efallai hefyd y byddwn yn cyrraedd y 100,000 o erthyglau tua'r diwrnod hwn; cawn weld! Os oes rhywun eisia cymorth gyda chostau teithio i Aber, yna plis hitiwch y botwm ebost ar y chiwth (ar fy nhudalen defnyddiwr) a gwnewch gais! YMLAEN! Llywelyn2000 (sgwrs) 17:48, 20 Mawrth 2018 (UTC)

Dim amser, sorri, ond mae'n braf iawn gweld pethe'n datblygu! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:11, 22 Mawrth 2018 (UTC)
Rhagor cyn hir am hyn; yn fyr - cafwyd cyfarfod gwych iawn. Un o'r pethau newydd oedd annog pobl i sgwennu un erthygl (neu un golygiad hyd yn oed!) - y dydd! Dw i'n gweld fod Sian yn rhoi #Wici365 wrth eu creu, a bod Jason wedi trydar sut mae gwneud hyn yn fama. Rhagor cyn hir! Diolch Sion Jobbins am y syniad gwych yma! Syniadau eraill cyn hir, yng nghofnodion y cyfarfod. A diolch yn FAWR i'r Llyfrgell Genedlaethol am wledd tri chwrs i bawb am ddim ac i Dafydd Tudur am gadeirio mor gratrefol, hwyliog ac effeithiol! Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:56, 28 Mawrth 2018 (UTC)

Gwyddonwyr[golygu cod y dudalen]

Rwyf wedi cyhoeddi un erthygl (Raman Parimala, a wnes drwy ddefnyddio rhestri Wicidata ee Defnyddiwr:Llywelyn2000/Mathemategwyr ben a'i debyg, ac ychwanegu rhagor o wybodaeth o Wicidata. Mae Monsyn hefyd wedi bod yn cyfieithu'r termau a diolch i Aaron (WiciMôn) am yr anogaeth! Tybed a wnewch chi gyd wiro hon, os gwelwch yn dda a rhoi yr o-ce!? Mae gen i ychydig dros 2,900 tebyg. Diolch o galon! ON - mae nhw i gyd am fenywod! Sian EJ (sgwrs) 22:29, 25 Mawrth 2018 (UTC)

@Jason.nlw, PelaDiTo, John Jones, Prosiect Wici Mon, Dafyddt, Adam:
Hefyd Anne Hutchinson, Helen Sawyer Hogg a María Teresa Ruiz. Rwy wedi rhoi 5 max yn y tabl o wyddonwyr tebyg, ond wna nhw ddim poblogi'r tabl nes y bo'r erthyglau wedi eu creu, wrth reswm. Sian EJ (sgwrs) 07:38, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Gan mod i wedi bod yn rhan o greu'r deunlen / gronfa, well i mi beidio a dweud fy marn! Ond mi allaf ddweud fod mwy o gig ar yr asgwrn na sydd ar lawer o fonion tila sy'n cael eu creu - llawer gan rywun o Frasil!! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:04, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Mae'r erthyglau yn edrych yn gwych. Wedi sylwi efo'r rai prawf, does dim gwybodaeth 'Gyrfa' yn ymddangos ar gyfer Anne Hutchinson, dim ond yr is-deitlau. A efo María Teresa Ruiz mae na maes gwag hefyd. Jason.nlw (sgwrs) 11:29, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Fi'n gweld bod hwn yn digwydd oherwydd nad yw'r gwybodaeth ar Wikidata, sydd yn gadael cwpl o opsiwnau. 1. Ychwanegu'r gwybodaeth i Wikidata neu 2.rhedeg sparql er mwyn adnabod y bylchau ac addasu eich data cyn llwytho'r erthyglau, neu 3. defnyddion AWB er mwyn tynnu'r isdeitlau gwag ar ol i chi llwytho'r erthyglau. Jason.nlw (sgwrs) 11:35, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Helo. Diolch Jason. Placeholders ydy nhw fel rydyn ni wedi bod yn gwneud mewn mannau eraill e.e. Chile, lle mae na 5 pennawd gwag: Hanes, Gwleidyddiaeth, Diwylliant, Economi a Chwaraeon. Neu edrych ar T. E. Lawrence y llenor gan Adam, sydd a 4 gwag. O leiaf fe fydd y rhai hyn yn cael eu poblogi'n awtomatig wrth i'r wybodaeth gael ei rhoi ar Wicidata. A byddai prosiect bach wedyn ar hyn yn cyfoethogi'r erthyglau. Sian EJ (sgwrs) 13:22, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Sorri Sian, newydd weld hwn. Mae'n nhw'n edrych yn anferthol! Dim problem gen i. Fedrith rhywun adrio cyfeiriadau ryw dro, dwi'n siwr. Go for it! '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 14:06, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Roedd Llyw yn dweud fod modd ychwanegu refs drwy'r templad Wicidata yn nes ymlaen. Paid a gofyn sut, caf wybod fory! Neu tybed @Jason.nlw:? Sian EJ (sgwrs) 14:10, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Helo Sian EJ. Os mae na' bwriad i llenwi'r bylchau yn fuan wedi llwytho'r erthyglau - dim problem, ond yn personol dwi'n credu bod e'n edrych yn flêr i cadw yr adrannau yn gwag am cyfnodau hir yn y gobaeth bydd rhywun yn eu ddatrus, ac yn roi'r awgrwm i'n darllenwyr bod y Wici Cymraeg ar hanner. Ond heblaw am hynny dwi'n credu bod yr erthyglau'n edrych yn grêt. Gyda'r Cyfeiriadau, dw'i ddim yn siwr am hyn, ond mae Llywelyn2000 wedo llwyddo gwneud hyn trwy'r gwybodlen Wikidata yma - Nodyn:Gwybodlen genyn - Falle mae na cliw yn y côd? Jason.nlw (sgwrs) 14:33, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Mae @Sian EJ: yn gywir fod hyn wedi digwydd yn y gorffennol, ond dydy hynny ddim yn golygu ei fod yn ymarfer da! Dw i wedi dileu llawer o'r rhai a grewyd bymtheg mlynedd yn ol (ia - gwledydd gan fwyaf), oherwydd mae gormod o ddolennau coch, gwag yn hollol negyddol. @Jason.nlw: Jason - gad i ni drafod y ffordd ymlaen efo Sian yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae na wastad ateb i bob problem dan yr haul - mwy nag un ateb fel arfer! A diolch i Sian am y gwaith (a dy amynedd efo dy sthro ac ambell un negyddol!!) Llywelyn2000 (sgwrs) 06:43, 29 Mawrth 2018 (UTC)
Fe wnai ail-ddatgan fy nghwrthwynebiad i 'Restrau Wicidata'. Mae'r ffaith bod ListeriaBot yn diweddaru'r tudalennau bob dydd yn neud hi'n uffach o anodd ar ôl sbel i weld pwy wnaeth newidiadau. (Fe fasen gen i llai o wrthwynebiad os oedd y rhestr yn dod o Nodyn, oedd yn gwneud chwiliad ei hun). Hefyd mae'r wybodaeth yn amherthnasol gan fwyaf. Os ydyn ni eisiau gweld mathemategwyr Indiaidd arall fe allwn i glicio ar y categori. A mae hefyd yn gwneud hi'n llawer anoddach gwneud chwiliadau achos fod pob enw yn ymddangos ymhob tudalen sy'n cynnwys y rhestr.
Dau beth arall - sdim angen y 'Gweler hefyd' nagoes (dyw'n ychwanegu dim byd). Ac ydi'n bosib ychwanegu categori 'Gwyddonwyr/Mathemategwyr -cenedligrwydd-' hefyd? Dwi wedi bod yn gwneud hyn ar gyfer arlunwyr benywaidd felly byddai'n dda cael y categoriau cynhwysfawr yno o'r cychwyn. Diolch! --Dafyddt (sgwrs) 14:22, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Rhestrau Wicidata - pwynt da; diolch! Gweler hefyd - byddai angen trafod hyn yn y Caffi, gan eu bod ar bob erthygl arall bron ar Wicipedia! Rwy'n eu gweld yn hynod o handi fy hun. Categori cenedligrwydd! Gwych! Diolch Dafydd! Be ti'n feddwl Sian? '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 14:34, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Wel fy hun, mi faswn i'n rhoi'r darllenwr yn gyntaf a gofyn beth mae o neu hi isio'i weld. Ond os da chi'n mynnu, gallaf ddileu'r Rhestri. O ran y categoriau: gallaf ond mae na dipyn o waith os am eu gwneud nhw cyn; neu ychwanegu nhw efo bot wedyn, efallai. Gweler hefyd - dim ots gen i, ond os yw'n arferol ar erthyglau eraill, yna why change it? Sian EJ (sgwrs) 14:44, 26 Mawrth 2018 (UTC)
@Sian EJ: - adnewydda dy AWB; dw i newydd ychwanegu Categori cenedligrwydd (gw. cais Dafyddt) - y golofn olaf yn y db. Gwych! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:30, 26 Mawrth 2018 (UTC)
@Sian EJ: - Edrych yn dda. Mae cwestiwn gen i barthed y "Rhai gwyddonwyr eraill o'r un cyfnod", os oes bron i 3K o erthyglau tebyg am gael eu creu a fydd y rhestr yn tyfu i 3K o linellau? Hefyd, pan fo data yng nghorff yr erthygl, yn hytrach na jest yn y gwybodlen, pa mor ymarferol bydd gwella erthygl a llaw? AlwynapHuw (sgwrs) 15:47, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Diolch Alwyn! Mae na LIMIT wedi'i osod ar ddim mwy na 5, ond dwi'n derbyn be mae Dafydd yn ei ddweud y gall newid yn rhy aml gan ListeriaBot, felly dwi wedi ei ddileu. 'a llaw' - pwynt da; rheswm arall dros i ei ddileu! Sian EJ (sgwrs) 16:01, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Ah! 'yng nghroff yr erthygl' - son wyt ti, felly, am wicidata'n cael ei alw. Mater bach ydy newid unrhyw beth ar Wicidata yn hytrach nag yn yr erthygl. Sian EJ (sgwrs) 16:03, 26 Mawrth 2018 (UTC)

Dwi wedi tynnu dau o'r 'Gweler hefyd', er mwyn eu lleihau (gweler nodyn gan Dafyddt uchod) - sef dau nad oedd eu hangen - mathemateg a gwyddoniaeth. Sian EJ (sgwrs) 16:30, 26 Mawrth 2018 (UTC)

Os nad oes gwrthwynebiad neu awgrym arall, yna mi af ymlaen i'w gosod. Sian EJ (sgwrs) 18:42, 26 Mawrth 2018 (UTC)
Os dewch ar draws gangymeriadau, tybed a wnewch chi nodi hynny ar fy nhudalen sgwrs? Diolch! Sian EJ (sgwrs) 18:56, 26 Mawrth 2018 (UTC)

Y 100,000fed erthygl[golygu cod y dudalen]

Draig Wici 100,000.jpg

Er gwybodaeth, 30au CC yw'r 100,000fed erthygl, wedi ei chreu gan ‎

2400:6180:0:d0::cf3:8001

(o bosib allanwr a welodd ei gyfle?). —Adam (sgwrscyfraniadau) 00:47, 27 Mawrth 2018 (UTC)

Am siom. Rwyf ar fin (03:45 y bore) cerdded 5 milltir i orsaf y Gyffordd er mwyn dechrau ar artaith o newidiadau lu o drafnidiaeth gyhoeddus bydd yn fy nghael i Aberystwyth o fewn trwch blewyn i gychwyn cyfarfod oedd bod i gynnwys cyhoeddi'r 100,000 erthygl, ar bwnc byddai o ddiddordeb i'r wasg. Wedi cyfrannu dros 1000 o erthyglau newydd a 15,000 o olygiadau i Wicipedia, byddid dadl bod gennyf "hawl" i fod yn bresennol yn lansiad y 100K erthygl. Byddid dadl i gyflwyno i'r Cynulliad hefyd bod y drafferth o wneud taith mor fer i un sydd ddim yn cael gyrru, o herwydd afiechyd, yn amharu ar fy hawl a fy safon o fyw. Diolch i 30au CC am droi fy siwrnai ddadleuol yn un afraid bellach! AlwynapHuw (sgwrs) 02:51, 27 Mawrth 2018 (UTC)
Fe stopiwyd y cloc ar 99,999 er mwyn i berson arall greu'r canfed. O fewn eiliadau daeth bot y casglwr cwpanau (trophie hunter!), o Singapor: gweler yma! Ond ta waeth, mae na chydig yn rhagor o erthyglau wedi cyrraedd, a dyna sy'n bwysig. Alwyn - mi fedraf dy godi yn Nolgellau - os yw hynny o help? Dwed yr amser! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:16, 27 Mawrth 2018 (UTC)
Congatulation from Alemannic Wikipedia! --Holder (sgwrs) 06:14, 28 Mawrth 2018 (UTC)
Zorionak Euskal Wikipediatik!
Congratulations from Basque Wikipedia!
--Euskaldunaa, 21:56, 31 Mawrth 2018 (UTC)

WikiProject:Asturies-Cymru[golygu cod y dudalen]

Asturias Cymru 1.jpg

I just created this project to jointly work articles from our two countries in our languages. I would appreciate your help and support. Thank you very much. --Vsuarezp (sgwrs) 15:04, 1 Ebrill 2018 (UTC)

Briliant! Just done 2 articles! Cabrales and Caravia. More to follow!
Awydd rhestr o erthyglau yn Asturias? Dilynwch y ddolen! Llywelyn2000 (sgwrs) 18:28, 1 Ebrill 2018 (UTC)
Er yr hoffwn yn fawr, dwi wedi addunedu i sgwennu rhagor am wyddonwyr benywaidd, efo'r prosiect #Wici365! Go drapia! Sian EJ (sgwrs) 21:35, 1 Ebrill 2018 (UTC)
Wel, dwi wedi creu un! Sian EJ (sgwrs) 22:20, 1 Ebrill 2018 (UTC)

Efallai y byddai rhai'n dymuno canolbwyntio ar y prif ddinasoedd: Nodyn:Trefi a dinasoedd mwyaf Asturias. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:37, 2 Ebrill 2018 (UTC)

Defnyddio Templedi o Wicipedia'r Iaith Fain[golygu cod y dudalen]

Hoffwn ddiweddaru tudalen Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyda gwybodflwch (ai dyna ni'n eu galw nhw? sori, dw i allan o'r lŵp ers dipyn). Mae'r un ar gyfer Powys yn cynnwys cyfeiriadau at wybodaeth - ffigyrau yn bennaf - sydd mewn templed ar y Wicipedia Saesneg - [1]. Dyw'r ffigyrau ddim yn ymddangos ar dudalen Powys gyda'r dolenni fel y maen nhw. Oes modd newid y dolenni fel eu bod nhw yn gweithio? Byddai dipyn o ystadegau siroedd Cymru ar y Wici Cymraeg yn cael eu cadw'n llawer mwy gyfredol os oes modd defnyddio cynnwys y templed Saesneg. (Mae amser ein llofnodion ni yma dal ar GMT, er i'r clociau troi wythnos diwethaf.) --Cymrodor (sgwrs) 22:29, 1 Ebrill 2018 (UTC)

Haia. Mae na lawer o lefydd yn defnyddio'r un Nodyn (llawer iawn!), sef Nodyn:Infobox settlement, fel y gwyddost. Mae hwn yn galw nifer o is-Nodion ac is-is-nodion; i weld rhestr o rai (ia, jyst rhai!), clicia golygu ar frig y nodyn a dos lawr at y tri botwm 'Cyhoeddi newidiadau', 'Dangos Rhagolwg'... a mi ddyli weld triongl bychan a'r geiria 'Defnyddir y nodiadau hyn yn y dudalen hon:'. Mae na gannoedd i gyd! Gelli ddiweddaru'r Nodyn ei hun, ond er mwyn iddo weithio'n iawn byddai angen diweddaru pob un o'r is-nodion a'r is-is-nodion! - a'u cyfieithu o'r newydd wrth gwrs! Dw i wedi cuddio sawl un na allwn ffindio'r man i'w cyfieithu ee mae na ugeiniau o nodion gydag amrywiadau o 'filltir sgwar'. 'sg mi', 'mi sg' ayb.
Problem arall oedd fod y Nodyn Saesneg yn rhoi baneri Sbaen ar Gatalwnia, Gwlad y Basg ayb, felly gwell oedd eu cuddio.
Dw i'n ymwybodol fod yma goblyn o waith, ac fel tithau, dw i'n gwybod pa mor bwysig yw diweddariad BYW, cyfoes i integriti Wicipedia! Y ffordd ymlaen yn fy marn i, ydy derbyn llif byw o Wicidata. A dw i'n eitha ffyddiog y gallwn wneud hyn gyda pob lleoliad cyn hir, gan gynnwys pentrefi Cymru, Asturias a'r UDA, gwledydd, rhabarthau - a hynny efo un templad syml 'Nodyn:Lleoliad/Wicidata' neu enw tebyg. Mi wnes i hyn gyda phobl: gweler y Nodyn:Gwybodlen person/Wicidata, a rhai o'r erthyglau sy'n ei defnyddio. Mae'n bosib atal gwybodaeth imperialaidd Wicidata efo'r hyn dw i'n ei alw'n follt - clo sy'n gweithio o'r tu mewn yn unig! Nid clo dwy ochor, ond clo y gallem ni ar cy-wici ei ddefnyddio i reoli'r llif byw o Wicidata. Dyma'r 'over-ride' fel mai baner Catalwnia fydd i'w weld ar yr erthygl ar Catalwnia! Mae na ddiawch o waith i greu hwnnw, ond chwarter y gwaith o ail newid rwts yr iaith fain! Dyma un o fy mlaenoriaethau yn ystod y misoedd nesaf ac mae croeso i ti neu unrhyw un arall i fy helpu. Mi wnai dy bingio pan fyddaf wedi dechrau creu'r Nodyn newydd hwn. Cofion cynnes... Llywelyn2000 (sgwrs) 09:10, 2 Ebrill 2018 (UTC)

Nodyn:Gwybodlen person/Wicidata[golygu cod y dudalen]

Dw i wedi cyfnewid yr hen 'Nodyn:Gwybodlen person' am yr un ddiweddaraf ('Nodyn:Gwybodlen person/Wicidata') ar yr erthyglau ar fenywod, gyda help Llyw! Nol at Astwrias, wedyn. Sian EJ (sgwrs) 05:31, 7 Ebrill 2018 (UTC)

Gweld dy fod yn cyfnewid yr hen wybodlen am yr un newydd hefyd. Diolch Sian! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:13, 11 Ebrill 2018 (UTC)
Diolch i nifer o olygyddion (Sian EJ yn bennaf!) mae'r wybodlen hon, bellach, ar dros 17,500 o erthyglau. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:33, 24 Mai 2018 (UTC)

Trafferth efo côd[golygu cod y dudalen]

Sut mae newid y nodyn {{convert|709|sqmi}} a'i debyg i roi allbwn Cymraeg? Ar hyn o bryd maent yn rhoi gwybodaeth Saesneg yng nghanol brawddeg Cymraeg, sy'n boen braidd ee ar erthygl Sir Christian, Illinois mae " y mae {{convert|709|sqmi}} yn dir a {{convert|6.3|sqmi}} (0.9%) yn ddŵr" yn ymddangos fel "y mae 709 square miles (1,840 km2) yn dir a 6.3 square miles (16 km2) (0.9%) yn ddŵr." AlwynapHuw (sgwrs) 23:35, 10 Ebrill 2018 (UTC)

Yes check.svg Cwblhawyd Llywelyn2000 (sgwrs) 08:34, 11 Ebrill 2018 (UTC)

Os cei broblem tebyg, y Nodyn i'w chyfieithu ydy Modiwl:Convert/data. Llywelyn2000 (sgwrs) 10:39, 11 Ebrill 2018 (UTC)

Cadw ty mewn cwmwl tystion...[golygu cod y dudalen]

Qcodau.PNG

Mae na waith ty angen ei wneud rwan da ni wedi cofleidio Wicidata! Gyda help Zola o fr-wici dw i di creu categori newydd sy'n crynhoi'r holl wybodlenni sydd â Qcodau heb enw Cymraeg (na Saesneg). Gwaith diflas on pwysig! Clic ar y beiro wrth ochr y Qcod, ac ychwanegu'r enw Cymraeg ar WD. Ar hyn o bryd mae na 603 yn y categori. Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:08, 11 Ebrill 2018 (UTC)

Gwybodlen Gwlad Wicidata[golygu cod y dudalen]

Gan fod cymaint o hen wybodaeth yn y gwybodleni gwlad (poblogaeth, enw arlywydd ayb) dw i 'di cychwyn Defnyddiwr:Llywelyn2000/Gwybodlen gwlad/Wicidata, a fydd yn y diwedd (gobeithio!) yn sicrhau fod yr wybodaeth yn gyfoes ac yn fyw o WD. Mae croeso i chi olygu'r ddalen hon, os oes gennych grap ar godio WD. Be fyddai'n wych, wrth gwrs, fyddai ein bod wedyn yn ei ymestyn i drefi a llefydd eraill - un Nodyn del yn gwneud pob lleoliad! Jyst golygwch! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:27, 13 Ebrill 2018 (UTC)

Ieithoedd eraill[golygu cod y dudalen]

Mae'r system o roi'r dalen mewn ieithoedd eraill wedi newid a dwi ddim yn siwr sut mae mynd o'i chwmpas hi i newid camgymeriadau. Mae Pêl-rwyd yng Ngemau'r Gymanwlad yn lincio i erthyglau am Bêl-fasged mewn ieithoedd eraill h.y. Basketabll nid Netball! Sut mae newid hyn plis? Blogdroed (sgwrs) 13:50, 15 Ebrill 2018 (UTC)

Haia gyfaill! ydy, mae'n tipyn o newid - ond er gwell dw i'n meddwl! Drwy Wicidata mae nhw'n cael eu rheoli, bellach. Dyma fideo bach sy'n dangos mai rhyw ddau glic sydd eu hangen! -
Tyrd nol, os nad oeddwn yn ddigon clir! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:09, 17 Ebrill 2018 (UTC)

Pyrth[golygu cod y dudalen]

Mae trafodaeth ar y Wici Saesneg ynglŷn â dileu'r pyrth: gweler Wikipedia talk:Portal a'r Village pump. Dadleuir eu bod ar drengi, heb dynnu sylw darllenwyr na golygwyr, a dim yn gwneud unrhywbeth na ellir ei wneud gan gategorïau, rhestrau, nodiadau llywio, WiciBrosiectau, ac erthyglau. Dim ond pedwar porth gorffenedig sydd gennym yn Gymraeg: Porth:Cymru, Porth:Llwybr yr Arfordir, Porth:NATO, Porth:Wica. Efallai nad oes angen am drafodaeth debyg yma, neu efallai dyma'r cyfle i benderfynu ar ddyfodol pyrth: dileu'r ychydig sydd yma a chanolbwyntio ar sgwennu erthyglau, neu (ail-)lansio'r pyrth i annog cydweithrediad ar bynciau penodol?

O'm rhan fy hun, er fy mod yn hoffi'r syniad o dudalen ddeniadol sydd yn cyflwyno amrywiaeth o ddolenni ar bwnc penodol, mae'n rhaid imi cytuno nid ydynt yn gwneud fawr o werth nad sy'n cael ei wneud gan dudalennau eraill. Ar y Wici Saesneg, rydw i bob tro yn troi at gategorïau a rhestrau yn hytrach na phyrth os ydw i am ddysgu mwy am bwnc. —Adam (sgwrscyfraniadau) 17:52, 16 Ebrill 2018 (UTC)

Cytuno'n llwyr Adam! Ond mae hefyd yn bwysig cadw'r hen byrth mewn rhyw fodd ee Archif:Pyrth? Yn eu hamser, roedden nhw'n ddeniadol ac i bwrpas, ond bellach.... ond rhai symud ymlaen, myn gafr! Diolch am ddod a hyn i'n sylw! I'r archif a nhw! Sian EJ (sgwrs) 18:25, 16 Ebrill 2018 (UTC)
Cytuno! Ond faswn i ddim yn treulio gormod o amser yn eu harchifo, chwaith! Mae'r dyfodol yn bwysicach! Llywelyn2000 (sgwrs) 18:29, 16 Ebrill 2018 (UTC)

Newid enw i 'Astwries'[golygu cod y dudalen]

Mae na sgwrs yn Sgwrs:Asturias am enw'r wlad, gyda chynnig i'w newid o Asturias i Astwries. Llywelyn2000 (sgwrs) 18:29, 17 Ebrill 2018 (UTC)

Marwolaethau diweddar:[golygu cod y dudalen]

Ddoe dysgais fod Emyr Oernant, Barbara Bush a Dale Winton wedi marw. Mae gan y tri erthygl amdanynt ar ein wici ac o'r herwydd yn "haeddu" lle ar yr oriel Nodyn:Marwolaethau diweddar. Rwy'n ansicr o drefn eu marwolaethau ond mi glywais i amdanynt yn y drefn Emyr, Mrs Bush, Dale. Mi ychwanegais marwolaeth Emyr Oernant i'r nodyn, ond roeddwn yn anghysurus ategu enwau'r ddau arall. Byddai wedi danfon Emyr i waelod y rhestr, o ddim ond 4 enw, ychydig oriau wedi ei farwolaeth gan fod Americanwraig a Sais wedi digwydd marw tua'r un pryd. A fyddai'n dderbyniol newid y rheol 4 enw i un "na ddylid cael gwared a'r enw olaf o fewn saith niwrnod o gyhoeddi ei farwolaeth"? AlwynapHuw (sgwrs) 06:14, 19 Ebrill 2018 (UTC)

Dwi ddim yn siwr pam mai 4 yn unig sydd yna, does dim rheswm pam na allai fod 6. (ar ddyfais symudol ac ar sgrin arferol >1000px, byddai hynny tua 2 linell). --Dafyddt (sgwrs) 08:33, 19 Ebrill 2018 (UTC)
Does dim angen cyfyngiad yn fy marn i! Cytuno efo chi, Dafydd ac Alwyn! Sian EJ (sgwrs) 09:17, 19 Ebrill 2018 (UTC)

Mapio[golygu cod y dudalen]

Time to bring embedded maps (‘mapframe’) to most Wikipedias

@Oergell: Dw i newydd adael fy marn yn fama. Fe all fod yn ddatblygiad cyffrous iawn, ond fe all fod yn brosiect enfawr i gael yr enwau lleoedd a strydoedd i gyd yn Gymraeg. Llywelyn2000 (sgwrs) 02:45, 25 Ebrill 2018 (UTC)
Yn y ddolen uchod ([2]) fe welwch mod i wedi gofyn un neu ddau o gwestiynau am y map - a iaith y lleoedd. Mae sens yn dweud ein bod am ddefnyddio'r Gymraeg, dyna ydy ein polisi - a'r iaith frodorol gan fwyaf y tu allan i Gymru. Dw i 'di gofyn i Carl Morris (@Oergell) am sylwadau gan ei fod yn ymwneud a phrosiect defnyddio enwau lleoedd Cymraeg drwy feddalwedd OpenStreet Map (prosiect a arianwyd gan Lywodraeth Cymru).
Mae nhw wedi gofyn am gonsensws barn yma, fydd yn cadarnhau hyn, felly cadwch eich llygad ar hyn os gwelwch yn dda. Gall hyn fod yn ychwanegiad gwych neu'n rwts-mi-rwts! Byddwn barod... Sylwadau neu gadarnhad o'n polisi presennol fyddai'n dda! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:38, 26 Ebrill 2018 (UTC)
Bois bach! Mae'r rhan fwyaf yn Gymraeg yn barod! Newyddion da! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:52, 26 Ebrill 2018 (UTC)
Mae trefgorddau Llansanffraid Glan Conwy, yno ond nid y Llan ei hun, sut mae golygu'r map? 03:54, 29 Ebrill 2018 (UTC)
Dw i ddim wedi gwneud er blwyddyn neu ddwy! Mi wnes i lawer o'r rhyngwyneb yn y cyfamser. Menwgofnoda. Dos i esiampl. Ychwanegu name:cy. Mae'r rhain hefyd ar gael i fathau gwahanol. Mae angen dalen lawn yn ein hadran 'Cymorth' i egluro sut i fynd ati! Dyma ddywed JMatazzoni ar Meta:
but the only real trick is in making sure you've found the right object—in this case the "city" "node"—as opposed to the city boundary line, administrative unit, city hall, etc. (Hint: once you're zoomed in enough and have entered the editor, you can use search to find the "city" or "node".)
Mae na brosiect arall yn dod i ben a arianwyd gan Lywodraeth Cymru, gyda Carl a Wyn wrth y llyw - byddai'n wych pe allem ddefnyddio'r gwaith yma, yn enwedig enwau strydoedd. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:53, 29 Ebrill 2018 (UTC)

Wici Prosiect: Gemau Fideo?[golygu cod y dudalen]

@Prosiect Wici Mon, Llywelyn2000, Jason.nlw, Dafyddt, Deb, Sian EJ: Rwyf wedi sgwennu dwy erthygl wantan iawn am Gêm fideo a Crash Bandicoot. Er fy mod yn fy mhenwynni, fi oedd a'r sgôr uchaf ar beiriant arcêd Space Invaders y Menai Vaults ym 1981! Ond rhaid cyfaddef nad ydwyf yn gwybod llawer am y pwnc bellach. Mae'n amlwg yn bwnc sydd o ddiddordeb mawr i bobl o bob oed, ac yn arbennig o ddiddordeb i'r to iau. Ond mae 'na dwll o ddiffyg gwybodaeth yma. Os am gael prosiect "Wici-Prosiect" newydd, hoffwn awgrymu Prosiect Wici-gemau-fideo. Siawns i daid a nain sôn am pacman, mam a dad cofio am GTA Vice City a'r plantos i egluro'r gemau mwy diweddar sy' tu hwnt i'm ddirnad i! AlwynapHuw (sgwrs) 03:37, 29 Ebrill 2018 (UTC)

Rwy'n cytuno. Deb (sgwrs) 07:17, 29 Ebrill 2018 (UTC)
Andros o fwlch ar hyn o bryd! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:53, 29 Ebrill 2018 (UTC)
Gwych Alwyn. Syniad da! Jason.nlw (sgwrs) 18:22, 28 Mai 2018 (UTC)

Wici Henebion 2018[golygu cod y dudalen]

WLM Cymraeg

Mae dalen restru gwledydd Wici Henebion i'w gweld yn fama, a dw i wedi ychwanegu Cymru, fel gwlad. Bydd angen eich help i sicrhau ein bod yn cael ein derbyn, eleni. Plis gadewch eich enw defnyddiwr ar waeld y ddalen a chadwch eich llygad ar agor ar y trafodaethau. Mae nhw'n siwr o fod yn eitha poeth. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:28, 17 Mai 2018 (UTC)

Cynllun tudalen[golygu cod y dudalen]

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl roedd newid i gynllun holl dudalennau Wicipedia Cymraeg. (Mewn gwirionedd, dw i'n credu bod hyn wedi digwydd ym mhob un o'r Wicis bron.) Erbyn hyn does dim bwlch rhwng teitl y dudalen a'r testun. Yn gyffredinol, dyw hyn ddim yn edrych yn dda, ond ar dudalennau sy'n cynnwys cyfesurynnau daearyddol, mae hyn yn creu effaith wael iawn: e.e. Themelthorpe. Nid oes gan Enwiki yr un broblem: Gweler y dudalen gyfatebol. Beth sy'n digwydd? --Craigysgafn (sgwrs) 11:56, 3 Mehefin 2018 (UTC)

Ti'n iawn hefyd! Sgwn i pam? Tybed oes rhybeth ar Meta? Llywelyn2000 (sgwrs) 08:18, 6 Mehefin 2018 (UTC)

Y Cwlwm Celtaidd[golygu cod y dudalen]

Celtic Knot Conference, July 2017 (14).jpg

Mae'n argoeli'n dda ar gyfer Cynhadledd y Cwl Celt, bobol! Mae'r manylion i gyd am deithio, llety, cofresru ayb i'w gweld yn fama. Byddai'n dda hefyd i ni gael cyfarfod sydyn o'r Grwp Wicimedia newydd.

A chofiwch y bydd sesiwn o ddawnsio gwerin Llydewig a bwyd a ballu - ar gopa'r bryncyn uwchben y dref - ar y 5ed. Croeso i olygyddion neu unrhyw unigolyn sydd a diddordeb mewn rhannu gwybodaeth am ddim! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:29, 6 Mehefin 2018 (UTC)

Ambell i Sesiwn cyfochrog hoffwn mynychu dau neu mwy ohonynt (ond ym methu gwneud gan eu bod yn, wel cyfochrog) ee Mark Trevethan: Y Gernyweg a Wicipedia - canfod dulliau i gymuned fechan ddefnyddio Wicipedia yn effeithiol; Aaron Morris - Gwaith WiciMôn o fewn addysg uwchradd a Gwenno Griffith - Wici Caerdydd. A fydd y sesiynau cyfochrog yn cael eu recordio er mwyn i ni cael eu bendith wedi dewis mynychu naill yn hytrach na llall? Fel Cymro sydd ag ychydig o Gernyweg, hoffwn gwneud fy ngorau dros wici bach iawn mewn iaith Geltaidd sy'n cael ei anwybyddu. Hoffwn efelychu Wici Môn a Wici Caerdydd efo Wici Sir Conwy, ond mae'r tri ar yr un pryd AlwynapHuw (sgwrs) 06:05, 15 Mehefin 2018 (UTC)

@Jason.nlw: Oherwydd fy mhroblemau clyw mae fy ngwraig wedi ceisio cysylltu â'r brifysgol parthed lle i sefyll dros y gynhadledd. Mae'r brifysgol yn dweud nad oes ganddynt lle ac nac ydynt yn ymwybodol o fodolaeth cynhadledd Cwlwm Celtaidd a'u addewid i ddarparu lletu i gynhadleddwyr! Heb lety bydd yn anodd mynychu! AlwynapHuw (sgwrs) 05:02, 24 Mehefin 2018 (UTC)

Llên Natur[golygu cod y dudalen]

Gofynwyd i ni ychwanegu dolen (Nodyn:Llen Natur) i wefan Llên Natur, a greodd y rhestr enwau adar (a rhywogaethau eraill). Nawr mod i wedi gorffen y 'Nodyn:Gwybolen person/Wicidata', gallaf gychwyn ar y gwaith yma, gyda help AWB a Llyw! Gobeithio fod hyn yn iawn. Mae'n edrych yn daclusach heb y ddolen i Comin ar y gwaelod - fe ddwedwn i mai o dan 'Gweler hefyd' y dylai'r ddolen yma fod. Beth yw eich barn am hyn? Edrychwch ar Adeinefydd Prydain Newydd, mae'n llawer taclusach HEB y ddolen i Comin, yn fy marn i. A gallem ei roi eto o dan 'Gweler hefyd'. Ydy hyn yn dderbyniol? Sian EJ (sgwrs) 08:20, 7 Mehefin 2018 (UTC)

Update on page issues on mobile web[golygu cod y dudalen]

CKoerner (WMF) (talk) 20:58, 12 Mehefin 2018 (UTC)